Ved du, hvad tegning også kan?

At være opmærksom på sin vaner:
At iagttage og tænke over ens egne vaner og detaljer i alt man laver, kan bidrage til at afsløre handlemønstre, der er uhensigtsmæssige for os. De kan naturligvis også vise handlemønstre, der er til stor gavn for en.
Uanset om det er det ene eller det andet, skal vi blive bevidste om deres eksistens, for at kunne se dem.

DETTE KAN TEGNING OGSÅ…..

For mig er tegning klarsyn og -sansning
At kunne tegne og male, er for mig, meget mere end at kunne udtrykke mig visuelt.
Det er en hel verden fyldt med viden, sammenhænge, løsninger, forståelse og nøjagtighed. Et rum, som opstår mellem tegneblokken/lærredet, og det menneske som arbejder på det.

Min passion ligger i at kunne formidle og motivere dig til at lære, eller forfine din viden om tegne/maleteknikker. Fordi der i det læringsfelt opstår så mange nye opdagelser om dig selv, som bidrager stort til dine tegne/maleteknikkerne.
Udover at lære dig teknikker, fanger jeg dine ord, dine bevægelser m.m. i det du gør. Jeg “pakker” det ud, og viser dig sammenhængen.
Det er min vej til klarsyn og -sansning.

Case:
En dag øvede jeg iagttagelsestegning med en kursist. Der var stillede en genstand frem, som skulle gengives så præcis som muligt på tegnepapiret.
Det var tydeligt på den manglende lighed, at kursisten ikke var til stede i “nuet” og ikke havde sit fulde fokus på genstanden.
Den manglende lighed var ikke, fordi tegningen var dårlig, men synsvinklen var forkert. Så kursisten havde givetvis kigget på genstanden, men ikke SET den.

Ved den efterfølgende snak om tegningen og mine observationer, sagde kursisten eftertænksomt, at børnene nogle gange siger, at jeg ikke hører, hvad de siger til mig. Jeg hører noget andet.

Nu gav det mening. Der blev dannet en forbindelse mellem en bemærkning fra børnene, og en tegneoplevelse, der visuelt gav syn for sagen. Kursisten blev bevidst om ikke altid at være tilstede og nærværende i “nuet”.
Denne bevidsthed gav nu mulighed for at være opmærksom i lignende situationer, og øve nærværet i “nuet”.

Den dag smilede vi også meget 🙂

Tegn & Voks
Hjerteligst
HelleHermann.dk

Hvorfor lære at tegne? – Jeg maler jo!

Kære dig.

At tegne er en genvej til at øve, og styrke sin evne til at se og iagttage.
Det at kunne fornemme en form, gør det nemmere at få figurer og dybder frem i dit maleri.

Og selvom du maler intuitivt og abstrakt, kan det stadig være dig en hjælp at kunne tegne.

VIGTIGT – ALLE KAN LÆRE AT TEGNE – jo, bedre du bliver til at iagttage og genkende former, jo nemmere bliver det for dig at tegne dem og male.

Og ligesom vi alle har forskellige håndskrifte, har vi alle også vores personlige tegnestil, og måder at vi lærer det på. Vi kan inspirere hinanden, men ikke kopiere hinanden :-).

Med enkle tegne- og iagttagelsesteknikker, lægger jeg nogle nogle trædesten foran dig.

Video på ca. 4 min.
Lær at tegne naturens 2 grundformer

smileyDisse kan anvendes af både voksne og børn ;-).

Tegn og voks,
Hjerteligst
Helle Hermann